Par Dienvidzviedrijas latviešu biedrību

 

 

Latvijas 100gades danči Malmē ar Stokholmas Spēlmaņiem 2018.gada 24.novembrī
(foto: Elīna Priede)

Zviedrija ir viena no valstīm, kurā latviešu skaits ir samērā liels, tomēr valsts dienviddaļā Skonē kopš pēckara gadiem bija saglabājusies tikai Lundas latviešu luterāņu draudze.

2006. gadā Malmē tika izveidots Zviedrijas-Dānijas latviešu koris. 2009.gada 7. martā ar Stokholmā reģistrētās Latviešu palīdzības komitejas atbalstu Malmē tika nodibināta Dienvidzviedrijas latviešu biedrība, kuras mērķis ir vienot visdažādāko interešu un vecuma latviešus. Par biedrības pirmo valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Mārtiņš Kālis, bet par pārējiem valdes locekļiem Juris Bērziņš, Elita Brente, Richards Čanka, Līga Kāle, Ivo Rūtens un Dzidra Vēveris-Åkeson.

biedriba
Biedrības biedri 2009. gada 18. novembrī

2019.gadā DLB svin 10 gadu jubileju un mūsu biedrības galvenie uzdevumi ir pulcēt vietējos latviešus, palīdzēt tiem saglabāt savu identitāti un uzturēt latviešu valodu, dzīvojot svešumā, kā arī dot iespēju iepazīt vienam otru. Dienvidzviedrijas latviešu biedrība ir viena no Zviedrijas Latviešu Apvienības astoņām nodaļām, kopumā apvienojot ap 1000 latviešu visā Zviedrijā. Biedrības aktivitātēm var sekot līdzi arī Facebook lapā.

Pašreizējā valde

2019.gada 10.martā tika ievēlēta tagadējā biedrības valde uz turpmākajiem 2 gadiem: Ilze Spīgule – Buijtenweg (priekšsēde), Līga Lagzdiņa (sekretāre), Līga Rožukalne (kasiere), Elīna Priede (biedrzine), Karlīna Ozola – Welander (biedrziņa palīgs), Elana Novikova (valdes locekle) un Vilnis Brūveris (atvietotājs).

Biedru nauda

Biedru nauda ir SEK 100 pieaugušajiem un SEK 20 bērniem gadā. Biedrības PlusGiro konta numurs Nordea bankā ir sekojošs: 52 03 10 – 4.

Svarīgi, lai bankas maksājuma ziņojumā ierakstāt, par kuriem cilvēkiem (sevi, savas ģimenes locekļiem, draugiem) maksājat biedra naudu vai arī, kādam citam mērķim nauda paredzēta (piemēram – ziedojums).

Ikviens, kurš atbalsta Dienvidzviedrijas latviešu biedrību, tādejādi atbalsta Zviedrijas Latviešu Apvienības mērķus un var tikt uzņemts ZLA. Biedrus uzņem ZLA vietējās nodaļas valde, mūsu gadījumā, DLB. Nodaļas biedra vai atbalstītājbiedra ikgadējo maksu nosaka nodaļas biedru pilnsapulce. Visa iemaksātā biedru nauda paliek vietējās nodaļas rīcībā.

Iestāšanās ZLA ir pavisam vienkārša – aizpildi  ZLA biedra pieteikuma anketu  un mēs sazināsimies ar Tevi jau tuvākajā laikā.

Katru gadu ZLA pa visām 8 biedrības filiālēm kopā ir jāsavāc vismaz 1000 maksājoši biedri, lai no Zviedrijas valsts saņemtu finansiālu atbalstu latviešu sabiedriskajam darbam. Ir svarīgi, lai jūsu biedra nauda nonāktu vietējai biedrībai (Dienvidzviedrijas latviešu biedrībai), jo tad Jūsu nauda paliks Skonē un tiks izmantota vietējiem latviešu pasākumiem.

Biedru naudu vēlams samaksāt līdz katra gada novembra beigām. 2018.gadā DLB bija 112 biedri, tai skaitā 20 bērni no 7 gadu vecuma.

Dienviedzviedrijas latviešu biedrības statūti:

Pēdējie statūti, pieņemti 2017. gada 26. martā 

Dienviedzviedrijas latviešu biedrības pēdējās pilnsapulces protokols:

DLB pilnsapulces protokols no 2017. gada 26. marta 

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑