Jauktais koris “Skåne”

Esam priecīgi informēt, ka kopš 2017. gada februāra ir atjaunots Dienvidzviedrijas latviešu koris ”Skåne”, ar kuru veiksmīgi startējām Latvijas 100gades Dziesmu un deju svētkos Rīgā 2018.gada jūlijā, Eiropas Latviešu kultūras svētkos Dublinā 2019.gada jūnijā, kā arī piedalījāmies reģionālajos Ziemeļeiropas latviešu svētkos Stokholmā 2017.gada oktobrī.

skane
Dienvidzviedrijas latviešu koris “Skåne” Dziesmu Svētku gājienā Rīgā, 2018.gada jūlijā.

Vēl joprojām tiek laipni aicināti dziedātāji visās balsu grupās, bet jo sevišķi – tenori un basi! Mēģinājumi notiek Malmē, patreiz gan esam vasaras brīvlaikā. Interesentus pieteikties uz e-pastu ilze.spigule@gmail.com. Tuvākajā laikā koris plāno uzstāties 23.augustā, lai atzīmētu “Baltijas ceļam-30”, kā arī valsts neatkarības dienas svinibās Malmē 2019.g. 17.novembrī.

 

koris Skåne
Dienvidzviedrijas latviešu koris “Skåne” pēc dievkalpojuma Malmē 2017.gada septembrī

Zviedrijas-Dānijas latviešu koris dibināts 2006.gada 4.septembrī Malmē. Lai arī vairākums dziedātāju bija no Zviedrijas, korī aktīvi piedalījās arī vairāki dalībnieki no Dānijas. Koris koncertēja latviešu pasākumos Zviedrijā un Dānijā, uzstājās dažādās Skones baznīcās un citu auditoriju priekšā, kuras vēlējās iepazīties ar latviešu kora mūziku. 2008.gada vasarā koris piedalījās 24. Vispārejos latviešu dziesmu svētkos Rīgā.

Kora mākslinieciskā vadītāja pirmajā un sākotnēji atjaunotajā sastāvā bija diriģente un ērģelniece Arta Stepiņa, taču šobrīd – Ilze Spīgule-Buijtenweg.

koris
Zviedrijas-Dānijas latviešu koris 2008.gada Dziesmu un deju svētkos Rīgā.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑