Kontakti

Biedrības pilnsapulces un valdes sēdes, kā arī liela daļa pasākumu notiek Malmē. 

DLB vadītāja Ilze Spīgule-Buijtenweg tel:+46 (0)766 400 333, e-pasts – ilze.spigule@gmail.com, turpat griezties arī jautājumos par Dienvidzviedrijas latviešu kori un latviešu valodas kā dzimtās valodas nodarbībām bērniem Malmē, kā arī par ekonomiskās sadarbības veicināšanu starp Latviju un Dienvidzviedriju (vairāk informācijas: www.businesslatvia.se).

Biedrības rekvizīti:

SYDSVERIGES LETTISKA FÖRENING

Ideell förening # 802446-6958

PlusGiro @ Nordea: 520310-4 (IBAN: SE6995000099604205203104)

Thottsgatan 14, 21148 Malmö

latviesu.biedriba@gmail.com

www.dienvidzviedrijaslatviesi.se

 

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑