Jauktais koris “Skåne”

Esam priecīgi informēt, ka kopš 2017. gada februāra ir atjaunots Dienvidzviedrijas latviešu koris ”Skåne”, kurš jau veiksmīgi startējis Dziesmu svētku skatē, iegūstot augsto 1.kategorijas novērtējumu un cītīgi gatavojas Latvijas simtgades Dziesmu svētkiem 2018.gada jūlijā.

Vēl joprojām tiek laipni aicināti dziedātāji visās balsu grupās, jo sevišķi tenori un basi! Interesentus pieteikties diriģentei Artai Stepiņai uz e-pastu artucite@yahoo.com.

Koris jau uzstājies Malmes un Helsingborgas muzikālajos dievkalpojumos un tuvākajā nākotnē plāno piedalīties dažādos kultūras pasākumos, kā arī, protams, uzstāties valsts svētku sarīkojumā.

koris Skåne
Dienvidzviedrijas latviešu koris “Skåne” pēc dievkalpojuma Malmē 2017.gada septembrī

Zviedrijas-Dānijas latviešu koris dibināts 2006.gada 4.septembrī Malmē. Lai ari vairākums dziedātāju bija no Zviedrijas, korī aktīvi piedalījās arī vairāki dalībnieki no Dānijas. Koris koncertēja latviešu pasākumos Zviedrijā un Dānijā, uzstājās dažādās Skones baznīcās un citu auditoriju priekšā, kuras vēlējās iepazīties ar latviešu kora mūziku. 2008.gadā koris piedalījās 24. Vispārejos latviešu dziesmu svētkos Rīgā.

Kora mākslinieciskā vadītāja abos sastāvos ir diriģente un ērģelniece Arta Stepiņa.

koris
Zviedrijas-Dānijas latviešu koris 2008.gada Dziesmu un deju svētkos Rīgā.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑