Latvijas vēstnieks atklāj Latvijas goda konsulātu Skonē

2017.gada 10.oktobrī Malmē tika atklāts Latvijas goda konsulāts. Atklāšanas pasākums notika pilsētas valdes namā, klātesot Skones lēņa gubernatorei Anelijai Hultēnai (Annelie Hultén) un Malmes pilsētas mēram Kentam Andersonam (Kent Andersson).

Atklājot goda konsulātu, Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams aicināja Skones iedzīvotājus iepazīt Latviju un veidot kopējus ekonomiskās sadarbības un investīciju projektus.

Jaunais Latvijas goda konsuls Andreas Pitliks ir uzņēmējs, kuram pieder komunikāciju un reklāmas kompānija, tāpēc viņa galvenās darbības jomas būs ekonomisko sakaru attīstība, reklāma, tūrisms un zīmola veidošana.

Konsulāts atrodas uzņēmuma SOUTH Communication telpās Malmē, Hamngatan 4, telefons +46 40-350342.

Informācija pārpublicēta no Latvijas vēstniecības Zviedrijā:

http://www.mfa.gov.lv/stockholm/aktualitates/58039-latvijas-vestnieks-atklaj-latvijas-goda-konsulatu-skones-leni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑